طراحی سایت

 سالها تجربه ما، اطمینانی است برای شما که پروژه طراحی وب سایت خود را به ما بسپارید. تحلیل و آنالیز رقبای شما قبل از طراحی سایت، آنالیز کلمات کلیدی، طراحی و بهینه سازی صفحات وب، سایت شما را از دیگر شرکتها متمایز خواهد کرد.

مراحل طراحی سایت  آتوپیا بشرح زیر می باشد:


۱ - هدف از طراحی سایت
۲- انتخاب دامنه
۳- تحلیل ساختار سایت
۴- انتخاب قالب گرافیکی
۵- جمع آوری محتوای متناسب با ساختار سایت
6- تایید نهایی
7- جابجایی بر روی هاست اصلی

 

 

 

ناحیه کاربری آتوپیا میزبان